• glava_banner_01

CVD neobrađeni dijamant

CVD neobrađeni dijamant

  • 1 karat 2 karata 3 karata 4 karata nebrušeni proizvođači neobrađenih CVD dijamanata

    1 karat 2 karata 3 karata 4 karata nebrušeni proizvođači neobrađenih CVD dijamanata

    laboratorijski dijamant (također poznat kao kultivirani dijamant, kultivirani dijamant, laboratorijski uzgojen dijamant, laboratorijski stvoren dijamant) je dijamant proizveden umjetnim postupkom, za razliku od prirodnih dijamanata koji nastaju geološkim procesima.

    laboratorijski dijamant također je nadaleko poznat kao HPHT dijamant ili CVD dijamant prema dvjema uobičajenim metodama proizvodnje (odnosi se na metode formiranja kristala pod visokim pritiskom i visokom temperaturom i kemijskim taloženjem iz pare).