• glava_banner_01

Boja

Boja

Drugo C označava boju.I trebali biste imati razumijevanja za to kada birate dijamante koje je izradio čovjek.Možda mislite da se odnosi na boje kao što su crvena, narančasta i zelena.To, međutim, nije tako.

Boja dijamanata izrađenih u laboratoriju je nedostatak boje u dragulju!

Draguljari koriste ljestvicu od D do Z, koju je izradio Međunarodni gemološki institut (IGI), kako bi obojili laboratorijske dijamante.
Zamislite to kao D - E - F - G dok ne dođete do slova Z.

D - E - F Dijamanti su bezbojni dragulji.

G - H - I - J su gotovo bezbojni dragulji.

K - L su dragulji blijede boje.

N - R su dragulji koji imaju primjetnu nijansu u boji.

S - Z su dragulji s prepoznatljivom nijansom u boji.

Obrazovanje (2)